Cardinalul Hossu despre patronul liceului

Cardinalul Hossu despre patronul liceului

„Numele marelui episcop Inochentie Micu Klein, care împodobeşte acest liceu, ne va îndemna pe toţi să slujim cu credinţă poporul scump din care am răsărit, cum l-a slujit el, cu lupta bună şi dreaptă pe care a dus-o până la exil, în scopul de a ridica poporul iobăgit din Ardeal la o treaptă mai omenească. Fie acest liceu, înfiinţat în slujba poporului iubit, un monument viu, înălţat marelui democrat Inochentie Micu Klein, martir al iubirii sale faţă de poporul robit, pentru a cărui ridicare spre lumină şi îndrumare spre viaţă, a trăit şi a murit. Rostirea numelui lui, de atâtea ori, prin acest liceu, va fi o chemare stăruitoare a tuturor pe calea democraţiei genuine, a slujirii poporului pe calea iubirii jertfitoare de sine.” (Dr. Iuliu Cardinal Hossu)