Componenta CEAC

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

  • D-l Radu Moisin – reprezentantul Consiliului Local
  • Pr. Călin Sechelea – Consilier eparhial
  • Prof. Simona Georgiana Gruian- coordonator
  • Prof. Ecaterina Rocxanda Petrişor – membru
  • Prof.Dr. Ciprian Rad – membru
  • D-na Cristina Milchiș – reprezentantul părinților
  • D-l George Protopopescu – reprezentatul elevilor