Personal didactic auxiliar

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FUNCŢIA

1. Ec. CÎMPAN STELA ADMINISTRATOR FINANCIAR
2. CÎMPEAN TRAIAN SECRETAR – ADMINISTRATOR
3. PR. POP FLORIN PEDAGOG
4. IPOD. PRĂDAN LEON SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE