Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telverde clasa pregatitoare: 0800 816 264
functional până la finalul ultimei etape de înscriere, dupa urmatorul program:

Luni - Joi: 09:00 - 16:00
Vineri: 09:00  - 14:00

Orar Înscriere Clasa pregătitoare la sediul central al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”- Calea Moților, nr. 24:

Luni - Joi: 08:00 - 18:00
Vineri: 08:00 - 17:00

INFORMAȚII REFERITOARE LA ÎNSCRIERILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Precizări Înscriere Clasa pregătitoare 2022-2023!
Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.
Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în Clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.         Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Documente necesare la înscriere:
•    Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii; sunt suficiente actele unui singur parinte)
•    Certificatul de nastere a copilului in original si copie
•    Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul)
•    Cererea tip care se completeaza pe loc in unitatea de invatamant sau online, dupa care trebuie importata si validata la unitatea respectiva

Alte documente opționale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:
•    Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
•    Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
•    Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
•    Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
•    Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

Unitatea nu poate solicita alte documente înafara celor menționate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ.
De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu.

Etapa 1 – 11 aprilie – 10 mai 2022, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.

Toate cererile se depun în prima etapă, chiar dacă nu sunt pentru circumscripție !
În a doua etapa se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima etapa.Etapa 2- 31 mai – 7 iunie 2022: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
•    Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2022 – etapa I (formular tip, PDF)
•    Completare cerere online de înscriere în clasa pregătitoare 2022 – Etapa I (formularul de înscriere este disponibil în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a)
•    Pagină web dedicată: https://inscriere.edu.ro
•    Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar (fișier pdf disponibil în curând)

Atenție!
Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Director, Prof. Dr. Simona – Georgiana Gruian

 

 

 

Misiunea şcolii

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziunea şcolii

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina