Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Acte normative

Anexa nr. 3 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021
Calendarul admiterii
Metodologia

 

2.  Clasa de Teologie Greco-Catolică

a. Informații

Admiterea în clasa a IX-a
PROFIL VOCAȚIONAL
SPECIALIZAREA TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ
2022-2023

Proba de aptitudini / Colocviul va avea loc Vineri, 20.05.2022, începând cu ora 9.00, la sediul liceului nostru - Calea Moților nr. 24.
Înscrierea pentru Proba de aptitudini va avea loc în intervalul 16-17 Mai, la aceeași adresă în intervalul 8-16. Actele necesare înscrierii le regăsiți în documentele de mai sus.
Vă așteptăm cu drag!


Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la Liceul Greco-Catolic ”Inochentie Micu”, la profilul VOCAȚIONAL, specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
•    Anexa la fișa de înscriere;
•    Certificat de naştere – copie;
•    Fişa medicală în original;
•    Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de
Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

Candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

1. Un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ Admis/Respins;
2. Media aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII – pentru admiterea la profilul Vocațional, specializarea Teologie greco-catolică;

1. Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unității noastre de învățământ vocational, specializarea Teologie Greco-Catolică
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea
candidatului.

N.B. Media minimă la disciplina Religie pentru cei 4 ani de gimnaziu  trebuie să fie minimum 7 (șapte)!!!

Director,
Prof. Dr. Simona – Georgiana Gruian

 

b. Proba de aptitudini

A. Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unității noastre de învățământ vocational, specializarea Teologie Greco-Catolică
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Data susținerii colocviului/Interviului/Probei orale va fi comunicată aici ulterior vacanței de primăvară a elevilor!

Misiunea şcolii

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziunea şcolii

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina