Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

D-l Radu Moisin - reprezentantul Consiliului Local
Pr. Călin Sechelea - Consilier eparhial
Prof. Simona Georgiana Gruian - coordonator
Prof. Ecaterina Rocxanda Petrişor - membru
Prof.Dr. Ciprian Rad - membru
D-na Cristina Milchiș - reprezentantul părinților
D-l George Protopopescu - reprezentatul elevilor

Acum online

Avem 111 vizitatori și nici un membru online

Misiunea şcolii

Asigurarea unei educaţii de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplini conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii, locală şi europeană.

Viziunea şcolii

Concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina