Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

MEMBRII CONSILIU DE ADMINISTRATIE 2020-2021

 

Nr.
crt.

Numele şi prenumele cadrului didactic

1.

Petrică – Daniel Tintelecan – președinte

2.

Dan Pop Mădălina

3.

Petrișor Ecaterina

4.

Coldea Laura

5.

Constantea Radu - reprezentant CL

6.

Sas Titus – reprezentant CL

7.

Pr. David Cristian – reprezentant părinți

8.

Lupsor Ionut – reprezentant elevi

 

Ciurbe Laura - secretar

 DIRECTOR
Pr. prof. Petrică – Daniel TINTELECAN

CONSILIER EDUCATIV
Prof. Laura Narcisa Ciurbe

NR.
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FUNCŢIA

1.

Ec. CÎMPAN STELA

ADMINISTRATOR FINANCIAR

2.

CÎMPEAN TRAIAN

SECRETAR – ADMINISTRATOR

3.

PR. POP FLORIN

PEDAGOG

4.

IPOD. PRĂDAN LEON

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

5.

Ing. Cristea Vasile Dorel

Administrator patrimoniu

6. Tintelecan Ramona Patricia Bibliotecar

 

CARAIMAN ANA MARIA- îngrijitor I

LĂPUȘAN CAMELIA VASILICA – îngrijitor I

LUPAȘ ADRIAN CLAUDIU – muncitor întreținere

Misiunea şcolii

Asigurarea unei educaţii de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplini conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii, locală şi europeană.

Viziunea şcolii

Concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina